Uručena zahvalnica direktorici KCUS-a Sebiji Izetbegović

U prostorijama Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (NIR KCUS) upriličena je dodjela posebne zahvalnice generalnoj direktorici KCUS-a prof. dr. Sebiji Izetbegović.

Zahvalnica je dodijeljena za pomoć u realizaciji projekta otvaranja Centra za stomatološke usluge djeci sa poteškoćama u razvoju, a uručio je Stomatološki fakultet i klinike Univerziteta u Sarajevu, Stomatološka komora Kantona Sarajevo i Udruženje EDUS.

Centar je počeo sa radom 1. novembra 2016. kao rezultat zajedničkog rada Stomatološkog fakulteta sa klinikama i Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo i predstavlja jedinu državnu ustanovu u BiH koja pruža stomatološke usluge u općoj anesteziji osobama sa poteškoćama u razvoju.

S obzirom na tip usluga koje pruža, Stomatološki fakultet sa klinikama nema anesteziološku službu, ni zaposlene anesteziologe, što je predstavljalo veliki problem. Ključnu ulogu u konačnoj realizaciji projekta odigrala je dr. Izetbegović, tako što je Stomatološkom fakultetu osigurala usluge anesteziološkog tima KCUS-a i na taj način omogućila pružanje pomenute usluge pacijentima sa poteškoćama u razvoju.

Izvor:fokus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *